Our employees can now exchange sensitive patient data and large files much faster and cheaper. Thus, we also meet the strict requirements of data protection. Thanks to Cryptshare, our hospital IT infrastructure is well-prepared for the future.
Timo Dreger
Head of IT, Hospital Düren

2 van de 3

artsen verzenden patiëntgegevens via SMS*

46 %

van de artsen verzenden foto's en röntgenfoto's via de mobiele telefoon*

71 %

van de artsen zijn op zoek naar een veilige oplossing om patiëntgegevens over te dragen*

28 %

van de artsen gaven aan dat ze nog patiënt gerelateerde informatie op hun smartphone hadden*

Whitepaper: Cryptshare en NTA7516

In deze whitepaper zullen we ingaan op de achtergronden van beveiliging van e-mail communicatie in het algemeen en meer specifiek op de NTA7516.

Wat is de achtergrond van deze norm, voor wie is deze van toepassing en wat heeft Cryptshare te bieden.

Verder komen de verschillende technieken aan bod die op de markt beschikbaar zijn en hoe Cryptshare zich daarin positioneert.

Whitepaper Cryptshare for NTA 7516

Whitepaper

Cryptshare for NTA 7516

E-mail beveiliging in de zorg, overheid en alle bedrijfstakken waar met persoonsgevoelige informatie wordt gewerkt.

Verder lezen

Inhoudsopgave

 1. Cryptshare en NTA7516 - Introductie
 2. Veilige e-mail oplossingen in de markt
 3. ‘Cloud’ of ‘on premise’
 4. Ondersteuning van de gebruikers
 5. Interoperabiliteit en meer
 6. Over NTA7516
 7. NTA7516 certificering
 8. Hoe werkt Cryptshare NTA7516 Connector
 9. Scenario 1: verzenden aan een NTA compliant organisatie
 10. Scenario 2 : verzenden aan een niet NTA compliant organisatie of een persoon
 11. Scenario 3: een mail ontvangen vanuit een NTA compliant organisatie
 12. Over Cryptshare

Cryptshare en Zorg op een rij

 • Medische gegevens van patiënten kunnen eenvoudig en veilig worden uitgewisseld. Denk aan basisgegevens, laboratoriumresultaten, doktersrapporten, röntgenfoto's, 3D-scans, CT-scans enzovoort. 
 • Een second opinion van een collega over een diagnose op basis van CT-scans en röntgenfoto's, snel ontvangen, ook via (video) smartphone.
 • Overdracht laboratoriumresultaten ad-hoc met volgsysteem (audit trail).
 • Kopieën van röntgenfoto’s naar patiënten sturen, die zij zonder speciale software kunnen bekijken.
 • Eenvoudige uitwisseling van alle soorten documenten en formulieren met zorgverzekeraars en -adviseurs.
 • Cryptshare is er voor MS Outlook en IBM Notes, of als een toepassing op de webinterface.

Referenties in de gezondheidszorg

Cryptshare heeft meer dan 4.000.000 tevreden zakelijke gebruikers wereldwijd.

Krijgen je collega's second opinions via de smartphone?

Gebruik Cryptshare om beter compliant te zijn!

Responsive Web App - Beveiligde e-mails en bestandsuitwisseling onderweg

The responsive Cryptshare Web App works on mobile devices

Toenemende uitdaging

Vanuit de huidige wet- en regelgeving dienen medische instellingen maatregelen te nemen om onbevoegde toegang tot persoonsgegevens te voorkomen.

In tijden van digitalisering is de gegevensbescherming een toenemende uitdaging voor alle zorgprofessionals.

Hoe zorgen ziekenhuizen, medische praktijken en andere medische voorzieningen ervoor dat medische informatie en digitale patiëntendossiers met gevoelige gegevens veilig en conform de regelgeving beschikbaar worden gesteld?

En hoe kan het veilig, snel en gemakkelijk worden gemaakt? Het antwoord is: Cryptshare.

Grote bestanden veilig en snel uitwisselen

Gegevens zoals röntgenfoto's, CT-scans, laboratoriumresultaten en patiëntendossiers worden dagelijks uitgewisseld binnen instellingen en onderling met andere zorginstellingen en -aanbieders. Een absolute voorwaarde is dat hier vertrouwelijk mee wordt omgegaan.

De uitdaging is om de overwegend grote bestanden veilig op verschillende locaties te beheren en via verschillende apparaten over te dragen. Echter bij de verzending van grote hoeveelheden gegevens wordt al snel de groottelimiet bereikt.

De NTA7516 schrijft voor waaraan beveiliging van e-mail dient te voldoen en voorziet in onderlinge uitwisselbaarheid van gegevens tussen professionals die gebruik maken van verschillende veilige e-mail oplossingen (interoperabiliteit). De NTA oplossing voorziet echter niet in de communicatie van grote bestanden of in communicatie met patiënten.

Cryptshare biedt hier de oplossing, communicatie op basis van de NTA norm waar mogelijk met Cryptshare for NTA7516 en in het geval van grote bestanden met Cryptshare standaard. Daarmee heeft de gebruiker één oplossing voor alle voorkomende vormen van communicatie binnen een zorginstelling waardoor andere systemen overbodig worden.

Persoonlijke medische gegevens

Voordelen van informatie-overdracht met Cryptshare

 • Versleuteling van e-mail
 • Communicatie van professional naar professional met Cryptshare for NTA 
 • Communicatie van professional naar patient met Cryptshare
 • LDAP-integratie
 • Unieke versleuteling bij elke overdracht
   
 • Communicatie van grote bestanden met Cryptshare
 • Documentatie van alle activiteiten
 • Volledig traceerbaar
 • Alle opgeslagen bestanden versleuteld
 • Versleutelde overdracht van bestanden
 • Lage operationele inspanning

How does Cryptshare work? The answer in 2 minutes!

This short animation will show you how to send confidential messages and large files with Cryptshare.

You will learn where the Cryptshare server is located, what happens when a user initiates a transfer, how it is delivered to the recipient(s) and how the sender will be notified when his files have been downloaded.