Alfresco

Verstuur persoonlijke gegevens rechtstreeks vanuit
uw Document Management Systeem Alfresco.

Vraag een demo aan!

DMS OPEN.satisfaction & Cryptshare integratie

Met de behoefte van klanten van OPEN.satisfaction om geautomatiseerd mail batches te kunnen versturen hebben OPEN.satisfaction en Cryptshare de kennis gebundeld. Dit heeft ertoe geleid dat wij klanten hebben kunnen helpen om flink te besparen op diverse factoren.

Met het opzetten van een geautomatiseerd beveiligd e-mailproces met Cryptshare zijn klanten van OPEN.satisfaction nu in staat om op regelmatige basis, persoonlijke gegevens op een veilige manier te versturen. De inhoud van de documenten in Alfresco ( het DMS systeem) wordt na aanpassing ( trigger) automatisch verzonden naar de ontvanger. Deze ontvanger ontvangt met een 2Factor Authenticatie (SMS) het wachtwoord. Hiermee krijgt de ontvanger de mogelijkheid om op een veilige manier de mail te downloaden. 

Met het automatiseren van dit proces zijn er vele stappen gemaakt op het vlak van efficiëntie. De kans op het maken van fouten is geminimaliseerd. Er is een enorme tijdwinst geboekt. Voornamelijk om iedere persoon individueel te mailen en de controle hierop uit te voeren. Met het maken van deze efficientieslag, is het nu mogelijk voor gebruikers van Alfresco om dit proces automatisch en veilig te laten verlopen, en tijd efficienter te gebruiken.

OPEN.satisfaction
Ontwikkelaar: OPEN.satisfactionCategorie: Document Management Systeem