eID

Cryptshare maakt veilig mailen eenvoudig met eID

Introductie

Veilig e-mailen is een product dat door verschillende leveranciers op de markt wordt aangeboden met daarbij steeds een eigen vorm van  wachtwoord uitwisseling. Voor de eindgebruikers een hele klus zeker als  ze van meerdere verschillende producten veilige e-mails ontvangen. Voor Cryptshare is dit de reden om de algemeen beschikbare eID te integreren. Dat leidt tot een eenvoudigere afhandeling van veilige e-mails en een standaard alternatief voor het wachtwoord.

Meer weten? Maak vrijblijvende afspraak!

Wat is eIDAS?

Sinds 2016 hebben de lidstaten van de europese unie een regeling getroffen die het gebruik van elektronische ID  voor hun burgers op de digitale markt mogelijk maakt. Dit zorgde voor een gestandaardiseerde basis om bedrijven en instellingen, maar ook gebruikers, te helpen veiligheid en traceerbaarheid toe te voegen aan elk digitaal proces.

De zogenaamde eIDAS-verordening* heeft geleid tot een groot aantal nationale aanbieders van eID's die aan de eisen voldoen. Deze voldoen allemaal aan dezelfde veilige norm. Tegenwoordig kunnen deze eID's worden gebruikt voor authenticatie wanneer wordt gecommuniceerd met autoriteiten, banken, instellingen in de gezondheidszorg, enzovoort.

In Zweden gebruikten in 2020 meer dan 95% van de burgers hun eIDAS-conforme BankID, In Nederland is het gebruik steeds meer gestandaardiseerd ook mede door de introductie van de Corona QR code (>85% van de burgers). eID wint steeds meer terrein en zal op termijn de norm worden.

*eIDAS  staat voor electronic IDentification, Authentication and trust Services)

Wat is eID?

De elektronische identiteit, of eID, is een bewijs van identiteit in digitale vorm. Met de eID is het mogelijk toegang te krijgen tot diensten van bedrijven, organisaties en overheidsinstanties. Het kan bijvoorbeeld gaan om betalingstransacties die online plaatsvinden, vaccinatie- en herstelbewijs of de herregistratie van een auto.

Daartoe wordt de identiteit geauthentiseerd met behulp van eID. Concreet betekent dit dat er een duidelijk bewijs is dat je echt bent wie je beweert te zijn. Er zijn verschillende aanbieders van identiteitsbewijzen waarmee een elektronische identiteitscontrole kan worden uitgevoerd. In Nederland zijn dat bijvoorbeeld DigiD, iDIN en E-herkenning.

De Europese eIDAS-verordening heeft een standaard voor elektronische identificatie gecreëerd, evenals een kader voor grensoverschrijdend gebruik en wederzijdse erkenning van digitale identiteits- en vertrouwensdiensten, zodat nationaal geldige eID's ook in de hele EU kunnen worden gebruikt.

Example of BankID as first integration

Persbericht

Signicat en Cryptshare kondigen samenwerking aan

Bedrijven ontwikkelen samen oplossing voor veilige digitale communicatie

Rotterdam, 11 mei 2021 – Identityspecialist Signicat gaat een strategische samenwerking aan met Cryptshare, expert op het gebied van versleutelde communicatie. Onderdeel van de samenwerking is het ontwikkelen van een gezamenlijke oplossing. Deze oplossing combineert Signicat’s technologie voor online identificatie met de e-mailversleuteling  en veilige bestandsuitwisseling van Cryptshare.

Criminelen misbruiken op grote schaal vertrouwde communicatiemiddelen zoals e-mail om bedrijven op te lichten. Deze situatie is verder verergerd door de coronapandemie en het advies om thuis te werken. Daardoor zijn organisaties nog afhankelijker van digitale communicatie. Het is daarom belangrijker dan ooit dat bedrijven veilig online informatie kunnen uitwisselen. Hiervoor moeten zij zekerheid hebben over de identiteit van medewerkers, klanten, leveranciers en ketenpartners. 

Signicat

Versleuteling en identificatie

Signicat en Cryptshare bundelen nu de krachten om Nederlandse organisaties weerbaarder te maken tegen cybercriminaliteit. Signicat is gespecialiseerd in de verificatie van digitale identiteiten, terwijl Cryptshare oplossingen biedt voor een  versleutelde uitwisseling van gegevens. Beide partijen zien vanuit het bedrijfsleven en de overheid een groeiende behoefte aan een oplossing die deze twee werelden samenbrengt. Tot op heden zijn er echter geen gebruiksvriendelijke oplossingen voor sterke e-mailencryptie én een betrouwbare identiteitscontrole van de verzender en ontvanger.

Met de samenwerking willen Signicat en Cryptshare hier verandering in brengen. Inmiddels zijn de bedrijven gestart met de ontwikkeling van een gezamenlijke oplossing. Daarin worden verschillende facetten meegenomen. Denk hierbij aan veiligheid, vertrouwelijkheid en traceerbaarheid, maar ook compliance met wet- en regelgeving zoals de Europese verordening eIDAS. Optimaal gebruiksgemak voor de eindgebruiker is eveneens een belangrijk uitgangspunt. Signicat en Cryptshare zien diverse toepassingen, zowel in de B2C- als de B2B-markt.

Complementaire technologieën

“Het vaststellen van digitale identiteiten is een cruciaal onderdeel van veilige digitale communicatie”, zegt Thijs Vink, General Manager van Signicat Benelux en Duitsland. “Deze samenwerking met Cryptshare, een autoriteit op het gebied van veilige gegevensuitwisseling, is  dan ook een logische stap voor  Signicat. Onze technologieën zijn complementair en onze klanten staan uiteindelijk voor dezelfde uitdagingen rondom informatiebeveiliging. We kijken ernaar uit om samen met Cryptshare nieuw marktpotentieel te benutten.”

“De beveiliging van e-mail is door deze samenwerking niet langer afhankelijk van waarvandaan de e-mail beveiligd wordt verstuurd. Met de koppeling van Signicat en Cryptshare  is  het  mogelijk  om  de  authenticatie  te  baseren  op  een  elektronische identiteit (eID) zoals DigiD, iDIN of  eHerkenning in Nederland en andere eID’s in het buitenland. Hiermee wordt de eenvoud van zowel het versturen als het ontvangen van een beveiligde e-mail sterk verbeterd”, aldus Lucien Barink, General Manager Benelux van Cryptshare. 

Kurt Rindle

"The cooperation between Cryptshare and Signicat means the end of isolated solutions."

 

Kurt Rindle

Solution Sales Director DACH
Signicat GmbH

Related content